Pe scurt

Colectăm și gestionăm datele personale doar cu respectarea legilor.

Expediem scrisori de marketing direct doar în cazul acordului expres. Putem expedia mesaje de sistem și fără acord.

Datele vor fi stocate în condiții maxime de securitate posibile.

Terțe părți vor avea acces la datele personale doar cu acord exprimat.

Oferim informații oricui despre propriile sale date personale stocate, și se poate solicita oricând ștergerea acestora prin utilizarea datelor noastre de contact.

Introducere

A Big Sellers Kft. (1094 Budapesta, str. Bokréta 32-36., cod fiscal: 14271630-2-43, Nr. de Înreg. în Reg. Com.: 01-09-896518) (în continuare: furnizor de servicii, operator de date) va respecta următorul ghid.

Legea privind autodeterminarea informațională și libertatea informației prevede că persoana în cauză (în cazul de față utilizatorii paginii web și clienții, în continuare: utilizator) trebuie informată în prealabil dacă gestionarea datelor se bazează pe un acord sau este obligatorie.

Utilizatorul trebuie informată înainte de începerea procesului de operare a datelor în mod clar și detaliat despre toate aspectele privind gestionarea datelor sale personale, astfel în mod special despre scopul și baza legală a operării de date, autorizată cu gestionarea și prelucrarea datelor, perioada de timp la care se referă gestionarea datelor..

Totodata el trebuie informat despre faptul că datele personale pot fi gestionate și în cazul imposibilității obținerii acordului persoanei în cauză sau dacă obținerea acordului sau implică costuri semnificative, iar gestionarea datelor personale:

 • este necesară din necesitatea respectării obligației legale a operatorului de date, sau

 • cu scopul impunerii intereselor legitime ale operatorului de date , iar impunerea acestor interese este proporțională cu limitarea dreptului privind protecția datelor personale.

Informarea se va extinde și asupra drepturilor persoanei vizate privind datele personale și posibilităților sale de soluționare judiciară..

În cazul în care informarea personală a celor vizați este imposibilă sau ar implica costuri semnificative (ca de ex. în situația de față pe o pagină web sau cu ocazia apelurilor telefonice inițiate către clienți), informarea se poate efectua și prin publicarea informațiilor de mai jos:

a) colectarea de date,

b) sfera celor vizați,

c) scopul colectării de date,

d) perioada gestionării datelor,

e) persoana potențialilor operatori de date autorizați să cunoască datele,

f) informarea celor vizați privind drepturile lor legate de datele personale și căile de soluționare judiciara a plangerilor acestora,

Prezentul ghid de gestionare a datelor personale reglementează procesul de gestionare a datelor în privința paginilor de web de mai jos și a altor procese de gestionare a datelor efectuate de operatorul de date: http://www.gdn-imobilare.ro și se bazează pe prevederile de conținut de mai sus. Ghidul se poate consulta pe următoarea pagină: http://www.gdn-ingatlan.hu/adatvedelem

Modificările ghidului intră în vigoare prin publicarea pe adresa de mai sus.Interpretarea noțiunilor

Urmatorii termeni si conditii privind protectia datelor cu caracter personal sunt conceputi pentru a informa vizitatorii website-ului www.gdn-imobiliare.ro, denumiti in continuare “Utilizator” sau “Utilizatori”, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile Utilizatorilor privind aceasta prelucrare, in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor ("GDPR").

 1. Persoana vizată/Utilizator: orice persoană fizică determinată, identificată pe baza datelor personale sau identificabilă - în mod direct sau indirect;

 2. Date personale: datele care pot fi preluate/obtinute de la utilizator - în special nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, - respectiv orice caracteristici privind persoana vizată care pot fi obținute din datele personale ale acestuia;

 3. Operator de date: persoana fizică sau juridică, respectiv organizația fără personalitate juridică care determină individual sau în colaborarea cu alții scopul gestionării datelor, stabilește deciziile privind operarea de date (inclusiv mijloacele utilizate) și le execută personal sau prin intermediul operatorului de date autorizat;

 4. Gestionarea/ operarea de date: operațiunea sau totalitatea operațiunilor executate asupra datelor indiferent de mijloacele utilizate, astfel în special colectarea, înregistrarea, sistematizarea, stocarea, solicitarea, transmiterea, publicarea, coordonarea sau interconectarea, blocarea, ștergerea și distrugerea, respectiv împiedicarea utilizării continuate a datelor, realizarea unei înregistrări fotografice, audio sau video, respectiv înregistrarea caracteristicilor fizice care pot servi la identificarea persoanei (de ex amprentele degetelor sau palmei, probe ADN, imaginea irisului);

 5. Prelucrarea de date: efectuarea sarcinilor tehnice legate de operațiunile de gestionare a datelor, indiferent de metoda și mijloacele utilizate pentru executarea operațiunilor, precum și de locul aplicării, cu condiția ca sarcinile tehnice să se execute asupra datelor;

 6. Operator de date autorizat: persoana fizică sau juridică, respectiv organizația fără personalitate juridică care realizează operarea datelor pe baza unui contract încheiat cu operatorul de date - inclusiv contracte încheiate în conformitate cu prevederile legii;

 7. Incident privind protecția datelor: : administrarea sau prelucrarea ilegală a datelor personale, astfel în special obținerea fără drept, modificarea, transmiterea, publicarea, ștergerea sau distrugerea, respectiv distrugerea și deteriorarea accidentală a datelor.

Ghid privind protecția datelor cu caracter personal

1. Operatorul de date și persoanele cu drept de gestionare a datelor cu caracter personal

Societatea cu Răspundere Limitată, Agenția Imobiliară BIG SELLERS Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (rețeaua de imobile GDN Ingatlanhálózat),(sediul: 1094 Budapesta, str. Bokréta 32-36., Nr. de Înreg. în Reg. Com.: 14271630-2-43, cod fiscal: 01-09-896518, pagina web:www.gdn-ingatlan.hu, în continuare: BIG SELLERS Kft.)
Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor din cadrul paginilor website-ului in scopul relatiilor cu Utilizatorii si suport oferit acestora, cat si datele colectate in scopuri de publicitate si marketing, al analizei datelor, cum ar fi cercetarea de piata, sondaje de opinie, analize Utilizatori, segmentare si realizarea profilului Utilizatorilor, pentru a determina activitatea Utilizatorului in cadrul website-ului. In scopurile mentionate mai sus, datele Utilizatorului vor fi stocate in baza de date a website-ului. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR. Operatorul poate contacta Utilizatorul in aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, posta, Social Media sau canalele/instrumentele Google.
Prin intermediul website-ului, Operatorul de date cu caracter personal prelucreaza date despre comportamentul Utilizatorului privind utilizarea website-ului, incluzand dar fara a se limita la : nume, prenume, adresa/resedinta, locul si data nasterii, numele parintilor, cetatenie, tipul si numarul actului de indentitate, numar de identificare nationala(CNP/NIF etc), date de sesiune, inregistrare video sesiune, comportament browsing, date despre locatie, date demografice, adresa de Protocol Internet (adresa IP), acolo unde este disponibila, sistemul de operare, tipul de browser al dispozitivului.
Acestea sunt date statistice despre actiunile si modelele de navigare ale vizitatorilor website-ului www.gdn-imobiliare.ro, nu identifica niciun individ si sunt colectate in scopul imbunatatirii si personalizarii website-ului si in scop de comunicare si marketing, inclusiv pentru publicitate comportamentala pe baza de cookies . Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6, alin 1, litera a), b), c), f), GDPR.

În cazul contractelor de mandat, împuternicirilor, declarațiilor de consultare a datelor, ofertelor de cumparare si a oricaror altor tipuri de contracte specifice activitatii ,vor fi considerate date cu caracter personal și vor fi protejate conform legii de asemenea următoarele:

 1. Nr. telefon,

 2. Adresa de e-mail,

 3. În cazul persoanelor publice importante și a posesorilor de fapt înregistrarea datelor prevăzute de lege (o sferă mai largă de date),

 4. Copia actului de identitate (inclusiv toate datele),

 5. Copia documentului care atestă adresa de domiciliu (numai pagina care conține adresa în sine),

 6. Date privind imobilul,

 7. Opinie (conținut de date numerice și/ sau textuale).

1.1. Persoane autorizate cu prelucrarea datelor:

În proces participă următoarele persoane autorizate pentru prelucrarea datelor:

1.) Viacom Informatikai Kft.

Date de contact: pagina web:www.viacomkft.hu, telefon: +36 (1) 348-5000, adresa de e-mail: ugyfelszolgalat@viacomkft.hu, adresa: 2225 Üllő, Gyár u. 8.;

Activitatea desfășurată: operatorul paginii web, astfel în principiu are acces la datele personale.

Garanții: Ghidul de protecție a datelor cu caracter personal se poate consulta pe pagina web a firmei www.viacomkft.hu/adatvedelem;

2.) Persoanele care efectuează verificarea:.

Date de contact: pagina web, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală: variabilă..

Activitatea desfășurată: funcționarea firmei BIG SELLERS Kft. este verificată de mai mulți auditori, experți contabili, respectiv angajați ai mai multor organe de supraveghere. Aceste persoane au acces la date.

Garanții: Organizațiile de acest fel își desfășoară activitatea cu strictă confidențialitate, analizează anumite domenii prin prelevare de probe (astfel au acces doar la foarte puține date). În urma solicitărilor oferim informații suplimentare despre acești operatori de date.;

3.) Agenți imobiliari parteneri:

Activitatea desfășurată: partenerii firmei BIG SELLERS Kft. participă în mod activ la procesul de valorificare, închiriere a imobilelor.

Împuternicire/contract de mandat: În cazul în care reprezentantul Dvs. a încheiat un contract prin intermediul partenerului nostru, atunci datele Dvs. personale pot deveni cunoscute conducerii firmei prin care ați încheiat contractul (ștampila și numele firmei se găsește pe prima pagină a contractului - în această privință vă poate ghida reprezentantul Dvs.), precum si agentul imobiliar din cadrul partenerului (numele acestuia apare pe prima pagină)

Ofertă de cumpărare: În cazul în care ați depus o ofertă prin intermediul partenerului nostru, datele Dvs. pot deveni cunoscute conducerii firmei (prima pagină, partea superioară a paginii - numele firmei), reprezentantului Dvs., firmei cu care Vânzătorul a încheiat contract de mandat (vă oferim informații la cerere), respectiv agentul Vânzătorului (vă oferim informații la cerere).

Declarație de vizitare: În cazul în care ați vizitat imobilul printr-un partener de-al nostru, datele Dvs. personale pot deveni cunoscute conducerii firmei (rubrica numele firmei), si agentului (rubrica numele agentului).

Notă de confirmare privind preluarea cheii: În cazul în care ați predat cheile partenerului nostru, datele Dvs. personale pot deveni cunoscute conducerii firmei (rubrica numele firmei) și agentului imobiliar din cadrul partenerului. (numele agentului).

Modificarea contractelor de orice tip: în cazul în care Proprietarul a încheiat contractul prin intermediul partenerului nostru, atunci datele acestuia pot deveni cunoscute conducerii firmei - cu care s-a încheiat contractul de mandat - (numele firmei), agentului imobiliar din cadrul partenerului (numele agentului) și colegilor de la Big Sellers Kft. autorizați pentru efectuarea verificării.

Garanții:Operatorii de acest fel își desfășoară activitatea cu strictă confidențialitate, analizează anumite domenii prin prelevare de probe (astfel au acces doar la foarte puține date). În urma solicitărilor oferim informații suplimentare despre acești operatori de date.;

4.) Vânzător / Locator:.

Activitatea desfășurată: Va primi datele care figurează în oferta de cumpărare, deoarece în acest fel se poate încheia contractul între părți. Cu ocazia semnării declarației de vizitare sunt vizibile datele din formular.

Garanții: Proprietarul imobilului gestionează datele ca persoană fizică.;

2. Persoana responsabila pentru protecția datelor:

BIG SELLERS Kft. a desemnat o persoana responsabila pentru protecția datelor, căruia vă puteți adresa în legătură cu procesul de operare a datelor cu caracter personal prin utilizarea datelor de contact de mai jos: Ildiko Gabor; +40 745 231 978; ildiko@gdn-imobiliare.ro;

3. Scopul și baza legală a procesului de operare a datelor:

Scopul colectarii datelor este cel mentionat la punctul 1 de mai sus iar baza legala o reprezinta Regulamentul UE 2016/679 precum si legea 190 din 2018 si orice alte reglementari legislative subsidiare din domeniu

4. Beneficiarii datelor cu caracter personal:

Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus la punctul q, Operatorul utilizeaza furnizori de servicii, respectiv imputerniciti conform art. 28 din GDPR, cum ar fi: furnizori de servicii pentru hosting, furnizori de servicii de monitorizare a activitatii Utilizatorilor in cadrul website-ului sau furnizorii de servicii pentru trimiterea e-mailurilor si SMS-urilor, contactarea telefonica sau comunicarea de campanii publicitare si de marketing. Acestia pot fi furnizori externi de servicii. Prin reglementari contractuale, Operatorul asigura ca acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor, chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate intr-o tara in care se utilizeaza in mod obisnuit un alt nivel de protectie a datelor si pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care Operatorul are obligatia aceasta prin lege. Pentru mai multe informatii despre protectia corespunzatoare a transferului international de date, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor prin e-mail la adresa: ildiko@gdn-imobiliare.ro

Nu in ultimul rand mentionam ca datele vor fi cunoscute si de către agent, șeful biroului și angajații însărcinați cu verificarea datelor.

5. Durata gestionării datelor:

Durata de păstrare a datelor gestionate: Durata de gestionare a datelor este în mod unitar de 8 ani de la încetarea relației de afaceri, respectiv îndeplinirea mandatului tranzacției.

6. Locația stocării datelor gestionate:

Datele vor fi păstrate în diferite sisteme, despre care se oferă o scurtă prezentare capitolul următor:

Sistemul de coordonare a firmei: utilizatorii intră în sistemul de coordonare a firmei cu un nume de utilizator unic. Datele sunt depozitate într-o bază de date. Unele date sunt protejate printr-un sistem de autorizare.

Păstrarea datelor în formă fizică (pe hârtie): Documentele pe bază de hârtie sunt păstrate de către BIG SELLERS Kft. sau anumiți parteneri - în funcție de locul de producere a documentului respectiv -, astfel protecția acestora este asigurată de către BIG SELLERS Kft. sau partenerul în cauză - până la expirarea duratei de păstrare prevăzută.

Sistem de corespondență: Sistemul de corespondență este sistemul unui producător de top. BIG SELLERS Kft. actualizează periodic software-ele. Toate scrisorile electronice trec printr-un filtru de spam și verificare pentru detectarea potențialilor viruși.

7. Drepturile Dvs. privind gestionarea datelor:

Vă puteți exercita drepturile privind gestionarea datelor personale în următoarele moduri:

Contactați personal persoana responsabila pentru protecția datelor de la BIG SELLERS Kft. (cu programare prealabilă) la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Str Septimiu Albini nr. 140 - 144, etaj 1., Ildiko Gabor;

Trimiteți un e-mail persoanei responsabile pentru protecția datelor personale de la BIG SELLERS Kft. pe adresa de e-mail ildiko@gdn-imobiliare.ro

Contactați telefonic persoana responsabila pentru protecția datelor de la BIG SELLERS Kft. la numărul de telefon +40 745 231 978

În privința gestionării datelor vi se cuvin drepturile descrise dupa cum urmeaza:

7.1. Dreptul de acces:

Puteți solicita de la BIG SELLERS Kft. să vă informeze dacă BIG SELLERS Kft. se ocupă de gestionarea datelor Dvs. cu caracter personal.

În cazul în care BIG SELLERS Kft. se ocupă de gestionarea datelor Dvs. personale, atunci aveți drept de acces la informațiile de mai jos:

 • scopurile procesului de operare de date;
 • categoriile datelor cu caracter personal vizate;
 • datele personale gestionate;
 • destinatarii sau viitorii destinatari;
 • durata planificată a stocării datelor cu caracter personal sau principiile de determinare a duratei;
 • aveți dreptul la ștergerea sau limitarea gestionării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv să vă exprimați nemulțumirea față de gestionarea datelor Dvs. personale;
 • Aveți dreptul de a depune plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Copia datelor Dvs. cu caracter personal gestionate de către BIG SELLERS Kft. vi se pune la dispoziție astfel încât pe copia eliberată să nu figureze datele cu caracter personal ale altor persoane.

7.2. Dreptul la corecție:

Aveți dreptul de a solicita BIG SELLERS Kft. să corecteze fără întârzieri nejustificate datele Dvs. inexacte, respectiv să completeze datele Dvs. cu caracter personal deficitare. Dreptul Dvs. la corecție nu se extinde și asupra solicitării modificării de către BIG SELLERS Kft. a înregistrării video, însă se extinde asupra solicitării efectuării corecției în procesele verbale privind vizionarea sau eliberarea înregistrării, dacă acestea conțin date cu caracter personal inexacte sau deficitare.

7.3. Dreptul la ștergere:

La solicitarea Dvs. BIG SELLERS Kft. șterge fără întârzieri nejustificate datele Dvs. cu caracter personal.

BIG SELLERS Kft. nu va șterge datele cu caracter personal în cazul în care gestionarea datelor este necesară:

 • în scopul exercitării drepturilor privind libertatea exprimării și informării;
 • cu scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind gestionarea datelor cu caracter personal aplicabile BIG SELLERS Kft..;
 • pe baza intereselor publice privind domeniul sănătății publice;
 • cu scopul arhivării de interes public, cu scopul cercetărilor științifice și istorice sau în interes statistic (în cazul în care dreptul la ștergere ar face probabil imposibilă sau ar periclita în mod serios acest proces de gestionare a datelor personale), respectiv;
 • pentru înaintarea, validarea, respectiv protecția unor solicitări juridice.

În alte cazuri BIG SELLERS Kft. va șterge fără întârzieri nejustificate datele Dvs. cu caracter personal, dacă

 • BIG SELLERS Kft. nu are nevoie de datele personale pentru scopul pentru care le-a colectat sau gestionat;
 • Dvs. protestați împotriva gestionării datelor dintr-o cauză privind propria Dvs. situație și nu există nici o cauză judiciară prioritară care să justifice gestionarea datelor;
 • datele Dvs. cu caracter personal au fost gestionate ilegal sau;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor sale legală BIG SELLERS Kft., respectiv operatorul de date autorizat are obligația de a șterge datele cu caracter personal.;

7.4. Dreptul la restricționarea gestionării datelor:

Puteți solicita BIG SELLERS Kft. să restricționeze gestionarea datelor. În cazul restricționării gestionării datelor BIG SELLERS Kft. respectiv Firma de Securitate cu excepția stocării datelor cu caracter personal le poate gestiona doar cu acordul Dvs. sau pentru înaintarea, validarea sau protecția unor solicitări legale sau în interesul protecției drepturilor altei persoane sau în interesul public prevalent al Uniunii Europene, respectiv a unui stat membru.

Puteți solicita restricționarea gestionării datelor cu caracter personal dacă

 • contestați exactitatea datelor cu caracter personal,
 • gestionarea datelor este ilegală, Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal;
 • BIG SELLERS Kft. respectiv operatorul de date autorizat nu are nevoie de datele cu caracter personal în scopul gestionării datelor, însă Dvs. solicitați restricționarea datelor cu caracter personal pentru înaintarea, validarea sau protecția unor solicitări legale;
 • protestați împotriva gestionării datelor din cauze privind situația Dvs. personală.;

BIG SELLERS Kft. vă informează despre deblocarea restricționării gestionării datelor înainte de deblocare.

8. Măsuri posibile în caz de încălcări ale drepturilor:

În cazul încălcării drepturilor Dvs. cu caracter personal puteți depune plângere utilizând datele de contact de mai jos: Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Bdul G-ral Magheru nr 28-30 sector 1 Bucuresti cod postal 010336 email anspdcp@dataprotection.ro.

În cazul încălcării drepturilor privind gestionarea datelor Dvs. cu caracter personal vă puteți adresa și instanței.

În cazul în care ați sesizat o încălcare cu ocazia gestionării datelor cu caracter personal de către BIG SELLERS Kft. sau de către operatorii de date ale acestuia, contactați-ne la adresa de e-mail sau numărul de telefon de mai jos: Ildiko Gabor ; +40 745 231 978; ildiko@gdn-imobiliare.ro.

Prezenta versiune a ghidului a fost publicată la data de 23. 01. 2019.